Bel ons op 0471 62 64 19 Bel ons op 0471 62 64 19

Palliatieve verzorging

Palliatieve zorg omvat pijn- en symptoom controle, emotionele, sociale en spirituele zorg.
De zorg is niet langer gericht op het genezen van de patiënt, maar ze focust op het garanderen van een optimale kwaliteit van het leven dat er nog is, zowel ten behoeve van de patiënt zelf als van zijn omgeving.

palliatieve_zorg.jpg

Deze zorgverlening gebeurt op basis van een zeer nauwe samenwerking tussen hulpverleners: artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, maatschappelijk assistenten, diëtisten, diensten voor gezinszorg, spirituele begeleiders, ...én vrijwilligers.
Ieder van deze hulpverleners heeft zijn of haar specifieke rol in het totale proces. Deze multidisciplinaire samenwerking is één van de bepalende factoren voor een kwaliteitsvolle begeleiding.

De hoofdbetrachting is dat de patiënt op een waardige manier kan sterven daar waar hij het wenst. Meestal wordt er naar gestreefd de patiënt zo lang mogelijk in zijn 'thuissituatie' te laten verblijven, binnen de familiekring of de verzorgingsinstelling.

Op vraag van de patient of de familie kan een palliatief support team ingeschakeld worden. In onze regio (Halle-Vilvoorde) is dit Palliatieve thuiszorg Omega.