Bel ons op 0471 62 64 19 Bel ons op 0471 62 64 19

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIELOGIES DE ZORGCARROUSEL

Bevestiging van uw reservatie

Na interne controle over de beschikbaarheid van de door u gereserveerde vakantielogies ontvangt u een mail ter bevestiging met alle gegevens zoals het nummer van de vakantielogies, de verblijfsdata, annulatiekosten, het te betalen basisbedrag, het voorschot en de betalingstermijnen. U dient de juistheid van deze bevestiging te controleren.  

De betaling

De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot binnen de voorziene termijn.

Gelieve het voorschot binnen de 8 dagen na de bevestiging te betalen op het rekeningnummer BE75 9794 3228 5151 met vermelding van het referentienummer.

Wanneer de betalingstermijn is verstreken heeft De Zorgcarrousel het recht de reservatie te annuleren en de accommodatie vrij te geven voor verhuur aan anderen.

Op de reservatiebevestiging staat de basisprijs vermeld voor het verblijf. De bijkomende kosten worden op het einde van het verblijf verrekend samen met het te betalen saldo. Indien u langer dan één maand in onze vakantielogies verblijft, krijgt u op het einde van de maand een factuur voor de te betalen kosten van de voorbije maand.

Inchecken

Bij voorkeur verwachten we de nieuwe gasten om 10u in de voormiddag.

Annulatie

Indien u een reservatie van vakantielogies bij De Zorgcarrousel annuleert kunnen de volgende kosten in rekening worden gebracht :

30 % van de verblijfskosten bij annulering tot 30 dagen voor de dag van aankomst.

50 % van de verblijfskosten bij de annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot de dag vóór aankomst.

100 % van de verblijfskosten bij annulering op de dag van aankomst of later.

Bij het berekenen van de percentages wordt een minimum van 45 euro per verhuring gevraagd.

Uitzondering :

In geval van dringende ziekenhuisopname of overlijden kan, na voorlegging van een doktersattest, afgezien worden van annulatiekosten.

Klachten

Ondanks de zorg en inspanning van De Zorgcarrousel kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Klachten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden gemeld. Er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en ondertekend door beide partijen. Beide partijen zullen dan, in onderling overleg, problemen of klachten proberen op te lossen.

 

(Huishoudelijke) reglementen

Alle gasten dienen zich te houden aan de door De Zorgcarrousel vastgestelde regels.   De Zorgcarrousel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata die direct aan de gasten worden doorgegeven.

Het verblijf in onze vakantielogies is tijdelijk. Permanent wonen is niet mogelijk.  

Kosten niet inbegrepen in de basisprijs (deze opsomming is niet-limitatief)

Wij proberen zo volledig mogelijk te zijn in deze opsomming. Het is mogelijk dat er zich onverwachte omstandigheden voordoen die dan toch als extra kosten moeten worden beschouwd.

Alcoholische dranken

Frisdranken

Extra dranken buiten de maaltijd

Specifieke eetwaren/toiletproducten, enz… op de uitdrukkelijke vraag van de gast aangekocht

Medische en verpleegkundige kosten

Persoonlijke telefoongesprekken

Welness (vanaf 2015)

Was en stomerij persoonlijk linnen

Digitale TV (digirecorder beschikbaar op vraag)

Andere voorwaarden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Indien wij een aanvraag krijgen voor een vakantielogies voor twee personen en die wordt op dat ogenblik verhuurd aan 1 persoon, staat het ons vrij de huidige huurder over te brengen naar een éénpersoonskamer.